Portabel antenne FME 88-98 MHz

Portabel antenne FME 88-98 MHz

Portabel antenne 88-98 MHz
Transvoice CL-4M (U)
Semifleksibel redusert ¼ bølge pisk, 0 dBd (2,15 dBi)
Varenr. 204-088