Holund Elektronikk AS salgs- og leveringsbetingelser

Bestilling:
Varebestillinger kan foretas i vår nettbutikk på www.holund.no hele døgnet, via e-post eller kontakt oss på telefon. Bestillinger mottatt før kl. 1200 vil kunne avsendes samme dag med mindre noe annet blir avtalt. Dersom varen ikke er på lager, vil ordrebekreftelse bli sendt. Vennligst oppgi korrekt postnummer for å unngå feilsending

Priser:
Alle våre priser er nettopriser til forhandler ekskl. merverdiavgift og frakt, 
FOB Skjetten. Vi tar forbehold om prisendringer uten forvarsel, ved prisendringer fra leverandører, endringer av valutakurs eller i andre avgifter.

Betalingsbetingelser:
Vår standard betalingsbetingelse er forskuddsbetaling eller netto pr. 15 dager, eller etter særskilt avtale. Ved for sen betaling belastes rente med den til enhver tid gjeldende etterskuddsrente.

Gebyrer:
Ved purring på betaling påløper det et purregebyr på kr 60. 

Ved ordre under kr 500,- eks mva, påløper et ekspedisjonsgebyr på kr 200 eks mva.

Leveringsbetingelser:
Bestillinger avsendes som bedriftspakke dør-dør med Posten, budbil etter avtale med kunden eller vår transportør B.H. Ramberg AS med mindre noe annet avtales.
For varer som ikke er lagervare, er leveringstiden uforbindtlig, da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullering av ordren.
Restordrer vil avsendes automatisk så snart varen er ankommet vårt lager.

Reklamasjon:
Ved en eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer, må skje skriftlig og innen 8 dager etter at varen er mottatt. Selgeren forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med ny. Med mindre selger har opptrådt uaktsomt, er han uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart.
Dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling, bortfaller reklamasjonsretten. Feilaktig vare skal returneres om selger ønsker dette.

Garanti:
Holund Elektronikk AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil normalt 1 år mot produksjons- og komponentfeil. I forbrukerkjøp er det 2 års garanti. For øvrig gjelder reglene i Kjøpsloven.

Retur:
All retur skal være avtalt på forhånd med oss. Det skal benyttes et returskjema som skal være påført et returnummer oppgitt av oss. Returskjema finnes på www.holund.no. Dette returskjema skal følge med pakken sammen med kopi av fakturaen. Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasje og merket med vårt returnummer, krediteres til full pris, dersom returen skyldes Holund Elektronikk AS.
Feilsendte varer hvor frakt skal krediteres, da sendes postetikett til forhandleren, og Holund Elektronikk AS belastes frakten av Posten.
Spesialbestilte varer eller kampanjeprodukter som ikke lagerføres, er det ingen
returrett på. Dersom ønsket retur skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være bekreftet av Holund Elektronikk AS. Ved slik retur beregnes et returgebyr på 20 % av varens kost, minimum kr 100.-.
Retur uten godkjent returnummer, sendt i oppkrav eller merket ”mottaker betaler”, blir ikke akseptert, men returnert for kjøpers regning og risiko.

Returer til oss, må sendes som bedriftspakke til:
Holund Elektronikk AS, Lindeberg næringsvei 16, 1067 Oslo.

 

Ved overgangen mellom Holund Elektronikk AS og Datamatik AS, så tas det forbehold om at lagerstatus og priser kan variere og vi ber derfor om kunder undersøker med en av kontaktpersonene for å få den oppdaterte statusen per produkt. 

 

www.holund.no holdes åpent til overgangen er komplett inn i www.datamatik.no