Høyttaler

Høyttalerplugg 2-leder Loddes
Høyttalerplugg-HAN
Loddes
Fabrikat - Transvoice
Leverandør nr. -EP-160
Varenr.
429-403
El. nr:6914356
Høyttalerkontakt 2-leder
Høyttalerplugg-HUN
Skruterninering
Fabrikat - Transvoice
Leverandør nr. - EJ-17
Varenr.
429-410
El. nr:6914358
Høyttalerkontakt 2-leder
Høyttalerplugg-HUN
Skruterninering
Fabrikat - Transvoice
Leverandør nr. - EJ-16
Varenr.
429-411
El. nr:6914359