Strømsplitter, LZ-6, (power supply distributor)

Strømsplitter, LZ-6, (power supply distributor)

DC splitter
Inngangsspenning 0-24 V DC.
Utgangsspenning 6 x inngangsspenning.
Maks strømforbruk 6 x 1 A.
Varenr. 349-020