Strømsplitter, LZ-6, (power supply distributor)

Strømsplitter, LZ-6, (power supply distributor)

DC splitter
Inngangsspenning 0-24 V DC.
Utgangsspenning 6 x inngangsspenning.
Maks strømforbruk 6 x 1 A.
Varenr. 349-020
INN:11-14VDC UT:15-24VDC, maks.3,5A Converter

INN:11-14VDC UT:15-24VDC, maks.3,5A Converter

DC/DC converter
SDR-70W
INN: 11~14 V DC. UT: 15~24 V DC - 3,5 A.
Varenr. 323-108