GPS/GNSS Repeater

Introduksjon

Med riktig GNSS repeater kit kan du skape innendørs satellittdekning i bygninger, tunneler, verksteder, hangarer etc.

Som en av Norge’s største forhandlere på dette området har vi, Holund Elektronikk AS gleden av å komme med et nyhetsbrev som gir deg enda bedre innsikt i produktene vi selger til stat og kommune, testlaboratorier, hangarer og flere fasiliteter. 
250-695.jpg

Hvordan fungerer det?

Kort fortalt..

En aktiv antenne montert på taket innhenter satellittsignal, signalet sendes videre igjennom koaksial kabelen til forsterkeren (Metro’en). Metroen konverterer dette signalet til den passive antennen som sender signalet ut. En lynavleder er montert mellom den aktive antennen og forsterkeren for å sikre at systemet ikke ødelegges ved et eventuelt lynnedslag. Ved et slikt tilfelle, så er det kun den aktive antennen som utsettes for kortslutning. 

Bilde1.png

Søknad, plassering og montering av utstyret
  
Søknad om GNSS-forsterker

GNSS-forsterkere kan forstyrre mottaket av GNSS-signaler hvis de ikke er konstruert riktig, eller ikke blir montert slik som produsentene av utstyret foreskriver. Bruk av GNSS-forsterker krever derfor en frekvenstillatelse. Mer info finnes på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin hjemmeside.

Hvor er den optimale plasseringen av den aktive antennen?
Det er viktig ved installasjon av den aktive antennen, at man finner en plassering slik at antennen har fri sikt mot himmelen. Satellitter går i bane rundt jorden og vil aldri sende signal fra et sted konstant.
 

Bilde2.png

Koaksialkabel, konnektor og lynvern, ting å tenke på..

Når du får levert produktene, så følger det med to ferdige terminerte kabler med N-Konnektorer. Lengdene er 30 Meter og 4,5 meter.
Ettersom kablene er ferdig terminerte så er det viktig å ta høyde for dette før man eventuelt begynner å lage en gjennomføring i vegg. Både kabel og konnektor må kunne ha plass.

Koaksialkabelen på 4,5 meter er ment til å monteres fra den aktive antennen ned til lyn vernet, deretter installeres 30 meter koakskabelen fra lynvernet og trekkes inn i bygget til forsterkeren.

Det er ALLTID lurt å forsegle konnektorene slik at det er beskyttet for fukt.

Hvis det er behov for lengre eller kortere kabler, så kan dette tilpasses til kittene på forespørsel.

Hvor skal forsterkeren stå?

Det stilles noen krav når forsterkeren og den passive antenne skal monteres innendørs, det er derfor lurt å se om plasseringen av utstyret blir riktig.

Det forsterkede signalet innvendig i et bygg strekker seg mellom 20-30 meter når metroen er stilt inn i forhold til forsterkning og i tilfeller hvor det er både porter, dører og vinduer kan det skapes blindsoner. Den passive antennen skal derfor aldri installeres slik at det pekes direkte mot porter, dører og vinduer.

Fortsatt usikker på om plasseringen er riktig? Vi er behjelpelig med å kvalitetssikre at plasseringen er optimal.

NB: Metro forsterkeren trenger strøm og i noen tilfeller så må det installeres en ekstra stikkontakt. I kittet så er standard strømforsyning til Metro forsterkeren 230v.

Forskjellige repeater kit

Sortimentet vårt er tilpasset slik at det dekker forskjellige satellitter og forskjellige bånd.
Vi har også sikret at vi kan levere CE merket repeater kit med GPS satelitt.

Alle kittene presentert inkluderer alt en trenger for å installere kittet enkelt og effektivt.

  • Metro ‘’Smart’’ forsterker med display og betjeningspanel.
  • Aktiv antenne med mast brakett.
  • Passiv antenne
  • 30 Meter koakskabel med ferdig terminert N-konnektor
  • Lynvern kit, som inkluderer 4,5 meter koakskabel med N-konnektor
  • Fleksibel brakett for Metro forsterker

 

Smart Metro satelitter kan leveres i:

  • GPS, GLONASS & GALILEO
  • L1 & L1/L2 bånd