PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

 

 

Holund Elektronikk AS blir en del av Datamatik AS

 

Med virkning fra 17. april 2023 har Datamatik kjøpt aksjene i Holund Elektronikk.

 

Målet med oppkjøpet er å skape en styrket aktør i det norske telekommunikasjonsmarkedet.

Med våre selskapers komplementerende produktportefølje og felles stab av høyt kvalifiserte medarbeidere, vil Datamatik få en styrket posisjon i markedet.

Holund Elektronikks produkter vil også bli tilgjengelig gjennom Datamatik selskapene i Danmark, Sverige og Finland.

 

Holund Elektronikk vil operere som eget selskap ut 2023, hvor det fra 1/1-24 vil bli en fusjonert del av Datamatik.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Ove Ruud                                                           Torstein Lunde

Datamatik AS                                                    Holund Elektronikk AS

ove.ruud@datamatik.no                             torstein.lunde@holund.no